Шановні абоненти! Будь ласка, передавайте показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця та у разі виявлення запаху газу дзвоніть 104 У разі виявлення запаху газу дзвоніть 104

Стандарти обслуговування

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг(далі – НКРЕКП)№ 1156 від 21 вересня 2017 рокуДана постанова передбачає дотримання строків та обсягів виконання послуг, грошову компенсацію для споживачів у випадку не дотримання цих вимог та стандартів.

До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу належать:

1. Надання технічного доступу до газорозподільної системи, а саме: дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень):

 • без необхідності їх узгодження з власником газових мереж – у строк до 10 робочих днів;
 • у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж – у строк до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж;
 • погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником – у строк, що не перевищує 15 календарних днів;
 • надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником – у строк до 10 робочих днів;
 • надання послуги з приєднання до газорозподільної системи – протягом строку, визначеного договором на приєднання до газорозподільної системи;
 • забезпечення підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання:
 • у міській місцевості – у строк до 10 робочих днів (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін);
 • у сільській місцевості – у строк до 15 робочих днів (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін);
 • пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період:
 • у міській місцевості – у строк до 5 робочих днів;
 • у сільській місцевості – у строк до 10 робочих днів.

2. Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача – у строк до 10 робочих днів.

3. Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ, – у строк не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу).

4. Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу):

 • у міській місцевості – у строк до 2 робочих днів;
 • у сільській місцевості – у строк до 5 днів.

5. Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача:

 • у міській місцевості – у строк до 5 робочих днів;
 • у сільській місцевості – у строк до 10 робочих днів.

6. Якість природного газу:

 • перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача:
 • у міській місцевості – у строк до 2 робочих днів;
 • у сільській місцевості – у строк до 5 робочих днів;
 • надання підтвердних документів щодо фізико-хімічних показників (далі – ФХП) природного газу – у строк до 5 робочих днів з дня надходження письмового запиту споживача.

7. Приладовий облік природного газу:

 • позачергова або експертна повірка засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), якщо ініціатором був Оператор ГРМ, – у строк до 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки;
 • експертиза ЗВТ та/або пломби – у строк протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу.

8. Розгляд письмового звернення споживача (у тому числі електронного звернення побутового споживача), зокрема:

 • окрім звернення щодо правильності рахунка/нарахувань за послуги розподілу природного газу та щодо припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача - до 30 днів;
 • для звернень щодо правильності рахунка/нарахувань за послуги розподілу природного газу - до 5 роб. днів;
 • для звернень щодо припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача - до 15 днів.

Грошова компенсація

Споживач або замовник отримує грошову компенсацію у випадку порушення газорозподільною компанією мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за послугу розподілу природного газу за наступний розрахунковий період.

Газорозподільна компанія зобов'язана проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату послуг розподілу природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

У разі ненадання газорозподільною організацією компенсації споживач має право самостійно звернутися до газорозподільної компанії із заявою.

У разі необгрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.

Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу було спричинено доведеними:

 • форс-мажорними обставинами, що підтверджуються відповідною довідкою Торгово -промислової палати;
 • діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;
 • діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні;
 • порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року  № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року, за № 674/27119.

При виникненні спірної ситуації Ви можете звернутись на "Гарячу лінію" ПрАТ "Тернопільгаз". 

Телефон “Гарячої лінії”: 

0 800 500 904 

Усі дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів та номерів українських мобільних операторів в межах України. 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ , ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

Згідно РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 263-р від 26.09.2023 зобов'язала ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ “ТЕРНОПІЛЬГАЗ” виплатити подвійні компенсації 3-м споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156.

Для оприлюднення інформації по виплатах додається: